12 stycznia 2020 – Jezus naucza jak ten, kto ma władzę

Mk 1, 21-28 Jezus naucza jak ten, kto ma władzę W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha...