INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Na realizacje zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. św.
Stanisława B.M. W Żdanowie,
Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW
w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii
w budownictwie