Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie” w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Przedsięwzięcie Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M. z siedzibą w Żdanow 135,

22-400 Zamość ogłasza przetarg na realizację usługi pn.:
Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim podczas realizacji inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie”. Znak sprawy: 1/2019
Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

1. Termin wykonania zamówienia do 15.12.2020 r.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.

3. Termin składania ofert: 08.02.2019 r., do godz. 10:00

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Projekt umowy
3. Formularz ofertowy
4. Oświadczenie wykonawcy zał. 3
5. Oświadczenie wykonawcy zał. 4
6. Wykaz usług
7. Wykaz osób
8. Regulamin udzielania zamówień