INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. św.
Stanisława B.M. W Żdanowie”.