Parafia św. Stanisława w Żdanowie

DUSZPASTERZ // KANCELARIA //HISTORIA
OGŁOSZENIA

Parafia św. Stanisława w Żdanowie

Historia Parafii

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 2200

Liczba katolików: 2100

Do parafii należą
Do parafii należą miejscowości: Skokówka, Zwódne, Żdanów, Żdanówek

Rys historyczny
Pierwsza wzmianka o Żdanowie pochodzi z r. 1398. W przeszłości ważny ośrodek administracyjny i gospodarczy dóbr ziemskich Niemierzów – Ostrowskich, później Zamoyskich.

Pierwsza wzmianka o drewnianym kościele parafialnym, pw. Św. Stanisława bm. i cmentarzu, z r. 1424. Parafia łacińska w Żdanowie zanikła w poł. w. XVI. 25 V 1994 r., po ponad trzywiekowej przerwie, bp Jan Śrutwa ponownie erygował parafię pw. Św. Stanisława bm. w Żdanowie. Teren obecnej parafii został wydzielony z ówczesnej parafii św. Mikołaja w Zamościu.

Pierwszy, drewniany, kościół parafialny z r. 1424, przed r. 1560 zamieniony na zbór kalwiński, po r. 1572 ponownie jako rzymskokatolicki. Zrujnowany. Spalony podczas oblężenia Zamościa przez wojska szwedzkie na przełomie lutego i marca 1656 r.

Prace nad budową obecnego kościoła rozpoczęły się na pocz. lat 80 -tych XX w. wg projektu archidiec. Jana Rodzika i Andrzeja Cygnarowskiego. Plac pod budowę poświęcono 31 X 1982 r., budowę rozpoczęto 24 VIII 1983r., kamień węgielny, 6 V 1984 r., wmurował bp Bolesław Pylak, kościół poświęcony, 16 X 1989 r., przez bpa Jana Śrutwę.

Murowany, jednonawowy, zbudowany na planie prostokąta z węższym prezbiterium. Od strony wschodniej zakrystia, połączona z kancelarią i częścią mieszkalną. Prezbiterium zwrócone w kierunku południowym. W ołtarzu głównym obraz MB Nieustającej Pomocy. Dach dwuspadowy, kryty blachą. Okna nawy prostokątne zwieńczone łukiem. Dzwonnica znajduje się przy kruchcie. Kościół nie posiada zabytków sztuki.

Ruchy i stowarzyszenia

Legion Maryi
Lektorzy
Ministranci
Schola
Grupa biblijna

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Franciszek Nieckarz (1994-1999), ks. Tadeusz Czuk (1999-2006), ks. Jacek Rak (2006-2023)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Franciszek Grela (diec. sandomierska)

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie w godzinach:

dni powszednie od godz 16.00

niedziele i św. po Mszy św.

W kancelarii załatwiamy sprawy związane z:

chrztem
metrykami
spisaniem aktu małżeństwa
zapowiedziami przedślubnymi
pogrzebami
zaświadczeniami dla rodziców chrzestnych
oraz wszelkie inne sprawy

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej przyajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Wymagane dokumenty:
– aktualny odpis aktu chrztu (tzn. nie starszy niż 6 miesięcy) z adnotacją o bierzmowaniu,
– ostatnie świadectwo z oceną z nauki religii,
– dowód tożsamości,
– zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w trzech egzemplarzach) z USC (ważne 3 miesiące) lub odpis skrócony aktu małżeństwa z USC
– wdowcy – akt zgonu poprzedniego współmałżonka.

SAKRAMENT CHRZTU

Do spisania aktu chrztu potrzebny jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC.
Chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenia ze swojej Parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych, a więc:
– są wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończyli 16 rok życia,
– przyjęli trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i zadaniem jakie mają pełnić
– żyją w związkach sakramentalnych
– należą do Kościoła Katolickiego i prawo nie zabrania im pełnić zadania chrzestnego
– kandydaci w wieku szkolnym przedstawiają zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na religię.

POGRZEB

Wymagane dokumenty:
– karta zgonu i akt zgonu zmarłego
– dla zmarłych z poza naszej Parafii informacja o zmarłym z Parafii jego zamieszkania.

DUSZPASTERZ

ks. Grzegorz Hałas

 

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 7 lipca 1967

Parafia pochodzenia: Sahryń

Data imienin: 12 marca

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 29 maja 1993

Miejsce święceń: Zamość

Dane kontaktowe

tel.: 84 6115243

tel.: 505 904 619

Msze Święte

W naszym kościele Msze św. są sprawowane w następujących godzinach:

Dni powszednie:

 

  • 17.00 – okres zimowy
  • 18.00 – okres letni

 

Niedziele i święta:

  • 8.00
  • 10.00
  • 17.00 – okres zimowy* (od 1 października do ostatniej niedzieli marca)
  • 18.00 – okres letni*

*nie ma Mszy wieczorowej w:

– Boże Narodzenie

– Wielkanoc

– Boże Ciało

– Wszystkich Świętych

 

We środy Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Odkryj sens
Twojego Życia
w Bogu