“Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie” w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Przedsięwzięcie Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.