Drodzy Parafianie

Przyjmijcie najlepsze życzenia w świętowaniu radości z Paschalnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, Niech pokój, radość i nadzieja trwają w nas nieustannie

Jak zapewne już wszyscy wiemy w tym roku w dniach 12 – 19 maja nasza parafia będzie przeżywać Misje święte. Będzie to czas szczególnej obecności wśród nas Miłosiernego Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który tak jak po swym Zmartwychwstaniu szukał i umacniał uczniów w ewangelii, tak i nas przyjdzie umocnić. Stanie się to możliwe, gdy przez wiarę i słuchanie Słowa Bożego na Misjach św. wejdziemy w świat Boga. Jego Miłość nas wówczas odrodzi, pozwoli na nowo zobaczyć blaski i cienie naszego życia. W Jego Miłosierdziu odnajdziemy na nowo miejsce dla siebie.

Misje Święte! Czymże one są? Sam termin pochodzi od łacińskiego słowa „missio” co znaczy „posłanie”. Opatrzność Boża pośle do nas ludzi, którzy głosić będą Słowo Boże. Staną między nami misjonarze – jako posłani przez Jezusa Chrystusa. To On Jezus, sam był posłany przez Ojca na ziemię, by głosić ludziom Dobrą Nowinę o zbawieniu. To On też dał swojemu Kościołowi nakaz: ” idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk.16,15). To polecenie jest nadal aktualne. Podejmują je wciąż nowi ludzie – misjonarze, którzy odczytując znaki czasu idą dziś do tych, którzy o Chrystusie jeszcze nie słyszeli. Idą też do tych, którzy wprawdzie już są ochrzczeni, spotkali Jezusa, usłyszeli Jego głos, ale zbyt łatwo o Nim zapominają i żyją jak poganie. Idą wreszcie do tych którzy, pragną iść za Jezusem, ale potrzebują umocnienia i dodania otuchy.

Będzie to więc wielkie wydarzenie, a zarazem wyzwanie dla naszej parafii, któremu starajmy się sprostać. Przede wszystkim proszę Was już teraz o modlitwę w intencji tego Bożego Dzieła, które Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał „niezastąpionym środkiem okresowej odnowy życia chrześcijańskiego”. Bądźcie obecni przez Waszą troskę, czynne zaangażowanie, we wszystkich pracach przygotowawczych, które będziemy podejmować, dla uzyskania błogosławionych owoców tego Dzieła. Czujcie się POSŁANYMI do dawania radykalnego świadectwa życia z wiary dla tych, którzy wątpią, odchodzą, lub przez obojętność i duchowe lenistwo znajdują się na obrzeżach naszej wspólnoty parafialnej.

Maryi Mistrzyni Matce Bożej Nieustającej Pomocy św. Stanisławowi i św. Gerardowi oddajemy się z ufnością w opiekę wierząc, że uproszą nam u swego Syna światło i łaskę dla pomyślnego zrealizowania naszych zamierzeń.

Wasz Ks. Proboszcz

Grzegorz Hałas