Przetarg na wybór Głównego Wykonawcy robót budowlanych

Przetarg na wybór Głównego Wykonawcy robót budowlanych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława B.M w Żdanowie, Żdanów 135, 22-400 Zamość na podstawie art. 70 1 – 70 5 ustawy Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ) ogłasza przetarg na wybór Głównego Wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn.:

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Stanisława B.M w Żdanowie”.

Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

  1. Termin wykonania zamówienia – 15.12.2020 r.

  2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

  3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem: 

 

Oferta na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie”. należy składać w siedzibie Zamawiającego – Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława B.M w Żdanowie, Żdanów 135, 22-400 Zamość w Kancelarii, do dnia 30.03.2020 r., do godz. 10:00

Ks. Jacek Rak – Proboszcz Parafii tel. 84 611 52 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Żdanów, dnia 20. 03. 2020r.

 

Załączniki

1.Zapytanie ofertowe

2. Projekt umowy zał. nr 1

3. Formularz ofertowy - załącznik nr 2

3. Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3

4. Oświadczenie o gr. kap - załącznik nr 4

5. Wykaz osób - załącznik nr 5

6. Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 6

7. Regulamin udzielania zamówień

8. Informacja RODO

9. Dokumentacja techniczna

Log in