Kancelaria

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie w godzinach:

dni powszednie od godz 16.00

niedziele i św. po Mszy św.W kancelarii załatwiamy sprawy związane z:

  • chrztem
  • metrykami 
  • spisaniem aktu małżeństwa
  • zapowiedziami przedślubnymi
  • pogrzebami
  • zaświadczeniami dla rodziców chrzestnych
  • oraz wszelkie inne sprawy

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej przyajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Wymagane dokumenty: 
- aktualny odpis aktu chrztu (tzn. nie starszy niż 6 miesięcy) z adnotacją o bierzmowaniu, 
- ostatnie świadectwo z oceną z nauki religii, 
- dowód tożsamości, 
- zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w trzech egzemplarzach) z USC (ważne 3 miesiące) lub odpis skrócony aktu małżeństwa z USC
- wdowcy - akt zgonu poprzedniego współmałżonka.
 
 

SAKRAMENT CHRZTU

Do spisania aktu chrztu potrzebny jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC.
Chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenia ze swojej Parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych, a więc: 
- są wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończyli 16 rok życia,
- przyjęli trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i zadaniem jakie mają pełnić
- żyją w związkach sakramentalnych 
- należą do Kościoła Katolickiego i prawo nie zabrania im pełnić zadania chrzestnego
- kandydaci w wieku szkolnym przedstawiają zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na religię.
 
 

POGRZEB

Wymagane dokumenty:
- karta zgonu i akt zgonu zmarłego
- dla zmarłych z poza naszej Parafii informacja o zmarłym z Parafii jego zamieszkania.

 

Log in