Historia Parafii

Historia Parafii


Pierwsza wzmianka o Żdanowie pochodzi z r. 1398. W przeszłości ważny ośrodek administracyjny i gospodarczy dóbr ziemskich Niemierzów - Ostrowskich, później Zamoyskich.

Pierwsza wzmianka o drewnianym kościele parafialnym, pw. Św. Stanisława bm. i cmentarzu, z r. 1424. Parafia łacińska w Żdanowie zanikła w poł. w. XVI.

25 V 1994 r., po ponad trzywiekowej przerwie, bp Jan Śrutwa ponownie erygował parafię pw. Św. Stanisława bm. w Żdanowie. Teren obecnej parafii został wydzielony z ówczesnej parafii św. Mikołaja w Zamościu.

Pierwszy, drewniany, kościół parafialny z r. 1424, przed r. 1560 zamieniony na zbór kalwiński, po r. 1572 ponownie jako rzymskokatolicki. Zrujnowany. Spalony podczas oblężenia Zamościa przez wojska szwedzkie na przełomie lutego i marca 1656 r.

Prace nad budową obecnego kościoła rozpoczęły się na pocz. lat 80 -tych XX w. wg projektu archidiec. Jana Rodzika i Andrzeja Cygnarowskiego. Plac pod budowę poświęcono 31 X 1982 r., budowę rozpoczęto 24 VIII 1983r., kamień węgielny, 6 V 1984 r., wmurował bp Bolesław Pylak, kościół poświęcony, 16 X 1989 r., przez bpa Jana Śrutwę.

Log in